فرم استخدام

متقاضی گرامی لطفا اطلاعات این فرم را تکمیل نمایید . توجه داشته باشید تکمیل این فرم به منزله استخدام شما نیست بلکه پس از بررسی های لازم در صورت نیاز با شما تماس خواهیم گرفت . با تشکر - صنایع تهویه ادریسی
 • اطلاعات شخصی

  لطفا اطلاعات شخصی خود را در فیلدهای زیر وارد کنید
 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • از علامت + برای افزودن سطر جدید استفاده کنید
  مدرک تحصیلیرشته تحصیلیدانشگاهمعدلتاریخ فراغت از تحصیل 
 • از علامت + برای افزودن سطر جدید استفاده کنید
  زمینه کارینام محلسمتتاریخ خدمت 
 • از علامت + برای افزودن سطر جدید استفاده کنید
  نام زبانمیزان تسلط بر خواندنمیزان تسلط بر نوشتنمیزان تسلط بر صحبت کردنمیزان تسلط بر گوش دادن 
 • از علامت + برای افزودن سطر جدید استفاده کنید
  نام دوره یا تخصصسطح تسلط یا نمرهمدت دورهنام مرکز آموزشی 
 • انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx.
  رزومه خود را در قالب فرمت های pdfو docو docx بارگذاری نمایید
 • موارد قانونی

  جهت ارسال فرم بایستی قوانین و مقررات سایت را به دقت مطالعه کنید و گزینه "با قوانین و مقررات موافقم" را علامت بزنید