• (+98) 41 35255079             info@edrisico.com

یونیت هیتر الکتریکی

یونیت هیتر الکتریکی

 • یونیت هیتر های الکتریکی ساخت صنایع تهویه ادریسی در دو نوع 2 سه فاز و تک فاز ساخت و ارائه می گردد.
 • رنج میزان گرمادهی این دستگاه ها از **** B.T.U تا *** B.T.U می باشد.
 • دستگاه ها در*** مدل متفاوت تولید و قابل ارائه هستند.
 • فن های به کار رفته ساخته شده از وق آلومینیوم با هسته فلزی که با دستگاه تمام اتوماتیک بالانس گردیده اند.
 • کویل به کار رفته در دستگاه ساخته شده از المنت های حرارتی از جنس استنلس استیل ( AISI304) می باشد که سطح تمامی المنت ها توسط فین های استیل جهت ارتقاع میزان بازدهی حرارتی دستگاه پوشانده شده است .
 • بدنه دستگاه از جنس ورق روغنی با رنگ الکترواستاتیک می باشد.
 • دستگاه دارای دمپر های تنظیم جهت وزش گرما می باشد.
 • الکتروموتور به کار رفته ساخت کارخانجات موتوژن تبریز و در دونوع تکفاز دو دور و سه فاز صنعتی تک دور می باشند.
 • یونیت هیتر های الکتریکی ساخت صنایع تهویه ادریسی در دو نوع ۲ سه فاز و تک فاز ساخت و ارائه می گردد.
 • رنج میزان گرمادهی این دستگاه ها از **** B.T.U تا *** B.T.U می باشد.
 • دستگاه ها در*** مدل متفاوت تولید و قابل ارائه هستند.
 • فن های به کار رفته ساخته شده از وق آلومینیوم با هسته فلزی که با دستگاه تمام اتوماتیک بالانس گردیده اند.
 • کویل به کار رفته در دستگاه ساخته شده از المنت های حرارتی از جنس استنلس استیل ( AISI304) می باشد که سطح تمامی المنت ها توسط فین های استیل جهت ارتقاع میزان بازدهی حرارتی دستگاه پوشانده شده است .
 • بدنه دستگاه از جنس ورق روغنی با رنگ الکترواستاتیک می باشد.
 • دستگاه دارای دمپر های تنظیم جهت وزش گرما می باشد.
 • الکتروموتور به کار رفته ساخت کارخانجات موتوژن تبریز و در دونوع تکفاز دو دور و سه فاز صنعتی تک دور می باشند.

unit-heater-pdf