• (+98) 41 35255079             info@edrisico.com

یونیت هیتر آب گرم

یونیت هیتر آب گرم

 • یونیت هیتر های آب گرم ساخت صنایع تهویه ادریسی در دو نوع 2 ردیفه و چهار ردیفه ارائه می گردد.
 • رنج میزان گرمادهی این دستگاه ها از 29400 B.T.U تا 394700 B.T.U می باشد.
 • دستگاه ها در یازده مدل متفاوت تولید و قابل ارائه هستند.
 • فن های به کار رفته ساخته شده از وق آلومینیوم با هسته فلزی که با دستگاه تمام اتوماتیک بالانس گردیده اند.
 • کویل به کار رفته بنا به تیپ دستگاه دو ردیفه و یا چهار ردیفه بوده که با دستگاه تمام اتوماتیک فین پرس ساخته و با دستگاه های اتوماتیک اکسپندر اکسپند گردیده است. لوله مسی به کار رفته از تیپ LWC و با حداقل ضخامت 0.633 میلیمتر می باشد.
 • بدنه دستگاه از جنس ورق روغنی با رنگ الکترواستاتیک می باشد.
 • دستگاه دارای دمپر های تنظیم جهت وزش گرما می باشد.
 • الکتروموتور به کار رفته ساخت کارخانجات موتوژن تبریز و در دونوع تکفاز دو دور و سه فاز صنعتی تک دور می باشند.
 • یونیت هیتر های آب گرم ساخت صنایع تهویه ادریسی در دو نوع ۲ ردیفه و چهار ردیفه ارائه می گردد.
 • رنج میزان گرمادهی این دستگاه ها از ۲۹۴۰۰ B.T.U تا ۳۹۴۷۰۰ B.T.U می باشد.
 • دستگاه ها در یازده مدل متفاوت تولید و قابل ارائه هستند.
 • فن های به کار رفته ساخته شده از وق آلومینیوم با هسته فلزی که با دستگاه تمام اتوماتیک بالانس گردیده اند.
 • کویل به کار رفته بنا به تیپ دستگاه دو ردیفه و یا چهار ردیفه بوده که با دستگاه تمام اتوماتیک فین پرس ساخته و با دستگاه های اتوماتیک اکسپندر اکسپند گردیده است. لوله مسی به کار رفته از تیپ LWC و با حداقل ضخامت ۰.۶۳۳ میلیمتر می باشد.
 • بدنه دستگاه از جنس ورق روغنی با رنگ الکترواستاتیک می باشد.
 • دستگاه دارای دمپر های تنظیم جهت وزش گرما می باشد.
 • الکتروموتور به کار رفته ساخت کارخانجات موتوژن تبریز و در دونوع تکفاز دو دور و سه فاز صنعتی تک دور می باشند.

unit-heater-pdf